Zalety edukacji wczesnoszkolnej

Praca z dziećmi jest pracą wymagającą kilka wysiłku. Nie wyłącznie powinno się ukończyć właściwe studia.Konieczne jest też odbycie stosownych praktyk w tym kierunku. Dopiero one razem uprawniają młodego nauczyciela do tego, aby mógł on pracować z dziećmi. Jeszcze do niedawna tacy zaczynający nauczyciele musieli przygotowywać konspekt lekcji na prawie każde zajęcia, jakie mieli w planie na dany dzień. Dzisiaj już nie muszą oni przygotowywać ich na tak masową skalę. Zdarza się natomiast, że nowicjusz nauczyciel wspiera się konspektami, bo ułatwiają mu one pracę i podział czasu na lekcji. W takich konspektach nie tylko brało się pod uwagę kolejne etapy pracy z dziećmi. W nich gruntownie zawierano informacje o tym, co w danym momencie zajęć robi nauczyciel i uczniowie. Na każde pytanie uwzględniano konkretne odpowiedzi. Konspekty lekcji uwzględniały takżerównież to, jakie pomoce dydaktyczne na konkretnych zajęciach zostaną wykorzystane. Ich przygotowanie było faktycznie pracochłonne i zajmowało młodym nauczycielom dużo czasu. Tym bardziej, że kiedyś opracowywano je dla naprawdę wszystkich prowadzonych zajęć, nie robiło różnicy czy był to wf czy zajęcia wyrównawcze. Konspekt był niezbędny. W tej chwili gdy z tego się zrezygnowało, nauczyciele posiadają więcej czasu na to, żeby gruntownie przygotować się do lekcji albo wymyślać sposoby, ażeby zostały one dla dzieci interesujące. Mogą pracować nad metodami i technikami nauczania. Zaangażowanie nauczyciela bowiem bardzo widocznie przekłada się na to, jakie efekty w nauce osiągają jego uczniowie.
Zobacz: konspekty zajęć .

0 komentarze:

Prześlij komentarz