Transformatory olejowe

Transformatory olejowe są urządzeniami, które służą do przenoszenia energii elektrycznej z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, zachowując a dodatkowo pierwotną częstotliwość prądu. Utworzone są one z dwóch (albo wręcz większej ilości) cewek, nazywanych uzwojeniami, które są nawinięte na wspólny rdzeń magnetyczny. Między uzwojeniami nie posiada połączenia elektrycznego, a energia jest przekazywana przez pole magnetyczne. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest przekazywanie i dystrybucja energii elektrycznej z jednofazowych lub trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. Najczęściej są one stosowane do zasilania niedużych urządzeń przemysłowych, na obszarach oddalonych od dużych miast.

Najlepsze transformatory olejowe posiadają konstrukcję hermetyzowaną, z poduszką powietrzną nad olejem. Dzięki temu bardzo ograniczona, a stosownie zupełnie wyeliminowana jest możliwość przeniknięcia wilgoci do wnętrza transformatora. Jeśli zamawiamy taki transformator bezpośrednio i producenta, to należy dowiedzieć się, jakim testom i procesom był poddawany, aby mieć gwarancję w jaki sposób najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji. Bardzo efektywne jest poddanie ich procesom próżniowym , a oprócz tego przeprowadzenie prób udarowych napięciem piorunowym.

Istotnym jest, ażeby dosłownie w trakcie eksploatacji nie zapominać o regularnym kontroli stanu urządzeń. Transformatory olejowe powinny być poddawane przeglądom średnio raz na dwanaście miesięcy. Powinny być one zlecone wyspecjalizowanym firmom i obejmować takie czynności, jak sprawdzenie stanu zewnętrznego transformatora, oczyszczenie uzwojeń, wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących, sprawdzenie działania układu kontroli temperatury, wykonanie wszelakiego rodzaju pomiarów (rezystancji izolacji, uzwojeń transformatora, uziemienia transformatora) , a dodatkowo koniecznie sprawdzenie wskazań olejowskazów. Częstotliwość przeglądów powinna ulec narastaniu, jeżeli już urządzenia pracują w środowiskach silnie zanieczyszczonych dymami przemysłowymi albo kiedy poddawane są one drganiom.

0 komentarze:

Prześlij komentarz